Home2019-01-30T19:51:24+00:00

Met Tripon bieden we een multidisciplinaire dienstverlening aan voor een menselijke en efficiënte samenwerking tussen u als werkgever en uw werknemers.

We kozen niet zomaar de naam Tripon …

Tripon is een samenvoeging van de van het Latijns afgeleide woorden TRI (vb. triumviraat: 3 gelijkwaardige leiders) en PONs (brug). Als uw derde partij ondersteunen we u als werkgever in het bruggen bouwen tussen u en uw personeel.

Tripon biedt een multidisciplinaire dienstverlening aan bij werk-conflictsituaties.

We weten met zijn allen dat je goed voelen op het werk een positief effect heeft op je functioneren en presteren.
Als werkgever, als leidinggevende ben je de persoon bij uitstek om kundig om te gaan met je personeel ook wanneer het wat minder loopt met of tussen je medewerkers. Je gaat aan de slag met de verschillende karakters in je ploeg, spreekt met je medewerkers, zorgt voor opvolging, neemt beslissingen, … .
Klinkt heel logisch allemaal.

Nochtans ben je soms net niet de persoon die dit alles kan verwezenlijken, net omdat je als (eind)verantwoordelijke steeds beslissingen moet nemen waardoor knelpunten niet altijd open besproken (kunnen) worden door en tussen jou en je personeel.
Tripon kan als onafhankelijke derde partij een helder beeld scheppen en meewerken aan de mogelijke verzoening of uitweg tussen partijen.


Tripon ondersteunt jou als werkgever in een weldoordachte aanpak naar de toekomst toe.                                           

Heersende conflicten zijn vaak de aanleiding om na te denken hoe dit naar de toekomst toe anders kan. Ingrijpen wanneer het nodig is.
Tripon ondersteunt je in het bedenken en uitvoeren van een aanpak naar je personeel toe die bij jouw specifiek bedrijf/organisatie zal werken.

Over Tripon – Bernadette Claes

Als zaakvoerster vind ik de combinatie van kennis door opleiding en ervaring cruciaal. Ik zal steeds werken met mensen die beiden te bieden hebben.

Mijn profiel
Geboren in 1976 en afgestudeerd in 1998

Opleiding
Master Sociale en Culturele Agogiek – VUB
Master na master Cultuur en Communicatie – KUB (werkstudent)
Postgraduaat Matrix, leiden en coachen in verbinding – School of Expert Education UHasselt
Gecertificeerd Preventieadviseur Psychosociale Aspecten – Odisee-KULeuven
Bemiddelaar sociale zaken – vrije bemiddeling
Next: (Dis)Ability Management – RIZIV

Beroepservaring
leidinggevende, innovatieverantwoordelijke, bemiddelaar, vertrouwenspersoon, docent in leiderschapstrajecten, HR manager, preventieadviseur psychosociale aspecten.

Afhankelijk van de probleemstelling en/of de vraag ter ondersteuning, werkt Tripon samen met juridische en HR experten en sterke profielen binnen de organisatieconsultancy.
Tripon heeft een vast samenwerkingsverband met Tumi Therapeutics in de ondersteuning van het contact tussen medewerker en werkgever bij een burn-out.